[1]
Kowalik, M. 2022. Przekształcenia gruntów użytkowanych rolniczo w Polsce po 2010 roku – przyczyny, tendencje, zagrożenia. Polish Journal of Agronomy. 31, 31 (sie. 2022), 45–51. DOI:https://doi.org/10.26114/pja.iung.345.2017.31.07.