[1]
Fraś, A. , Mańkowski, D.R., Gołębiewski, D. i Gołębiewska, K. 2018. Wpływ genotypu, środowiska oraz interakcji G×E na skład chemiczny i aktywność alfa-amylazy ziarna pszenżyta ozimego. Polish Journal of Agronomy. 35 (grudz. 2018), 3–14. DOI:https://doi.org/10.26114/pja.iung.375.2018.35.01.