(1)
Jadczyszyn, J. .; Woch, F. . Problem rozłogu gruntów Gospodarstw Rolnych O większej Powierzchni. pja 2022, 31, 27-38.