(1)
Kowalik, M. Przekształcenia gruntów użytkowanych Rolniczo W Polsce Po 2010 Roku – Przyczyny, Tendencje, zagrożenia. pja 2022, 31, 45-51.