(1)
Księżak, J.; Kęsik, K. Wpływ nawożenia Mineralnego I Organicznego Na Plonowanie I jakość Nasion Bobiku. pja 2022, 31, 52062.