(1)
Bochniarz, A. Biologia I Znaczenie Krytoryjka Olchowca Cryptorhynchus Lapathi (L.) (Coleoptera: Curculionidae) W Uprawach Wierzby I Topoli – przegląd piśmiennictwa. pja 2022, 31, 63-74.