(1)
Księżak, J. .; Matyka, M.; Staniak, M. .; Pazera, A. Evaluation of Productivity of Cereals and Jerusalem Artichoke to Be Used for Biogas Depending on the Level of Nitrogen Fertilization. pja 2022, 31, 75-84.