(1)
Jadczyszyn, J.; Nieróbca, A.; Fogel, P.; Łysiak, M.; Wójtowicz, U. Trendy Zmian Zaludnienia Na Obszarach Wiejskich W Polsce Z uwzględnieniem typów Funkcjonalnych Gmin (badania Ankietowe). pja 2020, 42, 14-23.