(1)
Harasim, A. Intensywność Ochrony roślin W różnych Typach Gospodarstw Rolnych. pja 2019, 39, 3-9.