(1)
Fraś, A. .; Mańkowski, D. R.; Gołębiewski, D.; Gołębiewska, K. Wpływ Genotypu, środowiska Oraz Interakcji G×E Na skład Chemiczny I aktywność Alfa-Amylazy Ziarna pszenżyta Ozimego. pja 2018, 3-14.