(1)
Bochniarz, A. Uszkodzenia liści Wierzby Powodowane Przez chrząszcze – Obserwacje Terenowe. pja 2018, 72-82.