Leszczyńska, D. (2021). Profesor dr hab. Kazimierz Noworolnik (1947–2019). Polish Journal of Agronomy, 43(43), 132–133. Pobrano z https://redakcjapja.iung.pl/index.php/pja/article/view/110