Domaradzki, K., Sekutowski, T. R., Jezierska-Domaradzka, A., Matkowski, A., & Stochmal, A. (2022). Aktywność herbicydowa wyciągów wodnych z dwóch gatunków z rodzaju Solidago w stosunku do Thlaspi arvense i Stellaria media. Polish Journal of Agronomy, 31(31), 11–15. https://doi.org/10.26114/pja.iung.339.2017.31.02