Jadczyszyn, J. ., & Woch, F. . (2022). Problem rozłogu gruntów gospodarstw rolnych o większej powierzchni. Polish Journal of Agronomy, 31(31), 27–38. https://doi.org/10.26114/pja.iung.338.2017.31.05