Kowalik, M. (2022). Przekształcenia gruntów użytkowanych rolniczo w Polsce po 2010 roku – przyczyny, tendencje, zagrożenia. Polish Journal of Agronomy, 31(31), 45–51. https://doi.org/10.26114/pja.iung.345.2017.31.07