Księżak, J., & Kęsik, K. (2022). Wpływ nawożenia mineralnego i organicznego na plonowanie i jakość nasion bobiku. Polish Journal of Agronomy, 31(31), 52062. https://doi.org/10.26114/pja.iung.336.2017.31.08