Bochniarz, A. (2022). Biologia i znaczenie krytoryjka olchowca Cryptorhynchus lapathi (L.) (Coleoptera: Curculionidae) w uprawach wierzby i topoli – przegląd piśmiennictwa. Polish Journal of Agronomy, 31(31), 63–74. https://doi.org/10.26114/pja.iung.347.2017.31.09