Głowacka, A., Klikocka, H., Szostak, B., & Narolski, B. (2022). Regulacja zachwaszczenia i sposób uprawy a dostępność fosforu dla roślin uprawnych. Polish Journal of Agronomy, 28(28), 3–11. https://doi.org/10.26114/pja.iung.241.2017.28.01