Jadczyszyn, J., Nieróbca, A., Fogel, P., Łysiak, M., & Wójtowicz, U. (2020). Trendy zmian zaludnienia na obszarach wiejskich w Polsce z uwzględnieniem typów funkcjonalnych gmin (badania ankietowe). Polish Journal of Agronomy, 42(42), 14–23. https://doi.org/10.26114/pja.iung.408.2020.42.02