Harasim, A. (2019). Intensywność ochrony roślin w różnych typach gospodarstw rolnych. Polish Journal of Agronomy, 39(39), 3–9. https://doi.org/10.26114/pja.iung.402.2019.39.01