Fraś, A. ., Mańkowski, D. R., Gołębiewski, D., & Gołębiewska, K. (2018). Wpływ genotypu, środowiska oraz interakcji G×E na skład chemiczny i aktywność alfa-amylazy ziarna pszenżyta ozimego. Polish Journal of Agronomy, (35), 3–14. https://doi.org/10.26114/pja.iung.375.2018.35.01