Liszewski, M., & Błażewicz, J. (2018). Wpływ wybranych nawozów mikroelementowych firmy ADOB na plon i wartość browarną ziarna jęczmienia jarego. Polish Journal of Agronomy, (35), 83–88. https://doi.org/10.26114/pja.iung.371.2018.35.10