Błażewicz, J., Leszczyńska, D., & Liszewski, M. (2018). Wpływ zróżnicowanych warunków uprawy na przydatność słodowniczą ziarna jęczmienia browarnego. Polish Journal of Agronomy, (35), 89–96. https://doi.org/10.26114/pja.iung.372.2018.35.11