Hury, G., Sobolewska, M., Dojss, D., Pużyński, S., & Gibczyńska, M. (2018). Wpływ dwuskładnikowych nawozów mineralnych na zasobność gleby po uprawie buraka cukrowego. Polish Journal of Agronomy, 33(33), 33–37. https://doi.org/10.26114/pja.iung.353.2018.33.04