Jadczyszyn, Jan, i Franciszek Woch. 2022. „Problem rozłogu gruntów Gospodarstw Rolnych O większej Powierzchni”. Polish Journal of Agronomy 31 (31):27-38. https://doi.org/10.26114/pja.iung.338.2017.31.05.