Kowalik, Monika. 2022. „Przekształcenia gruntów użytkowanych Rolniczo W Polsce Po 2010 Roku – Przyczyny, Tendencje, zagrożenia”. Polish Journal of Agronomy 31 (31):45-51. https://doi.org/10.26114/pja.iung.345.2017.31.07.