Bochniarz, Alina. 2022. „Biologia I Znaczenie Krytoryjka Olchowca Cryptorhynchus Lapathi (L.) (Coleoptera: Curculionidae) W Uprawach Wierzby I Topoli – przegląd piśmiennictwa”. Polish Journal of Agronomy 31 (31):63-74. https://doi.org/10.26114/pja.iung.347.2017.31.09.