Jadczyszyn, Jan, Anna Nieróbca, Piotr Fogel, Magdalena Łysiak, i Urszula Wójtowicz. 2020. „Trendy Zmian Zaludnienia Na Obszarach Wiejskich W Polsce Z uwzględnieniem typów Funkcjonalnych Gmin (badania Ankietowe)”. Polish Journal of Agronomy 42 (42):14-23. https://doi.org/10.26114/pja.iung.408.2020.42.02.