Fraś, Anna, Dariusz Rafał Mańkowski, Damian Gołębiewski, i Kinga Gołębiewska. 2018. „Wpływ Genotypu, środowiska Oraz Interakcji G×E Na skład Chemiczny I aktywność Alfa-Amylazy Ziarna pszenżyta Ozimego”. Polish Journal of Agronomy, nr 35 (grudzień):3-14. https://doi.org/10.26114/pja.iung.375.2018.35.01.