Hury, Grzegorz, Magdalena Sobolewska, Dariusz Dojss, Stanisław Pużyński, i Marzena Gibczyńska. 2018. „Wpływ dwuskładnikowych nawozów Mineralnych Na zasobność Gleby Po Uprawie Buraka Cukrowego”. Polish Journal of Agronomy 33 (33):33-37. https://doi.org/10.26114/pja.iung.353.2018.33.04.