Jamiołkowska, B., Skwaryło-Bednarz, B. i Kursa, W. . (2022) „Evaluation of the effect of the Zielony Busz fertilizer on selected phytopathogenic fungi growth in vitro”, Polish Journal of Agronomy, 50(50), s. 19–24. doi: 10.26114/pja.iung.489.2022.03.