Jadczyszyn, J. . i Woch, F. . (2022) „Problem rozłogu gruntów gospodarstw rolnych o większej powierzchni”, Polish Journal of Agronomy, 31(31), s. 27–38. doi: 10.26114/pja.iung.338.2017.31.05.