Kowalik, M. (2022) „Przekształcenia gruntów użytkowanych rolniczo w Polsce po 2010 roku – przyczyny, tendencje, zagrożenia”, Polish Journal of Agronomy, 31(31), s. 45–51. doi: 10.26114/pja.iung.345.2017.31.07.