Księżak, J. i Kęsik, K. (2022) „Wpływ nawożenia mineralnego i organicznego na plonowanie i jakość nasion bobiku”, Polish Journal of Agronomy, 31(31), s. 52062. doi: 10.26114/pja.iung.336.2017.31.08.