Głowacka, A., Klikocka, H., Szostak, B. i Narolski, B. (2022) „Regulacja zachwaszczenia i sposób uprawy a dostępność fosforu dla roślin uprawnych”, Polish Journal of Agronomy, 28(28), s. 3–11. doi: 10.26114/pja.iung.241.2017.28.01.