Oleszek, W., Doroszewska, T., Matyka, M. i Krasowicz, S. . (2021) „Jubileusz 160-lecia nauk rolniczych w Puławach – Wiesław Oleszek, Teresa Doroszewska, Mariusz Matyka, Stanisław Krasowicz”, Polish Journal of Agronomy, 50(50), s. 35–38. doi: 10.26114/pja.iung.495.2022.05.