Jadczyszyn, J., Nieróbca, A., Fogel, P., Łysiak, M. i Wójtowicz, U. (2020) „Trendy zmian zaludnienia na obszarach wiejskich w Polsce z uwzględnieniem typów funkcjonalnych gmin (badania ankietowe)”, Polish Journal of Agronomy, 42(42), s. 14–23. doi: 10.26114/pja.iung.408.2020.42.02.