Harasim, A. (2019) „Intensywność ochrony roślin w różnych typach gospodarstw rolnych”, Polish Journal of Agronomy, 39(39), s. 3–9. doi: 10.26114/pja.iung.402.2019.39.01.