Fraś, A. ., Mańkowski, D. R., Gołębiewski, D. i Gołębiewska, K. (2018) „Wpływ genotypu, środowiska oraz interakcji G×E na skład chemiczny i aktywność alfa-amylazy ziarna pszenżyta ozimego”, Polish Journal of Agronomy, (35), s. 3–14. doi: 10.26114/pja.iung.375.2018.35.01.