Madej, A. (2018) „Procesy koncentracji w produkcji zbóż w polsce”, Polish Journal of Agronomy, (35), s. 23–31. doi: 10.26114/pja.iung.370.2018.35.03.