Rachoń, L., Szumiło, G. i Bobryk-Mamczarz, A. (2018) „Porównanie produkcyjności oplewionych i nagoziarnistych gatunków pszenicy jarej w zależności od intensywności technologii uprawy”, Polish Journal of Agronomy, (35), s. 65–71. doi: 10.26114/pja.iung.362.2018.35.08.