Bochniarz, A. (2018) „Uszkodzenia liści wierzby powodowane przez chrząszcze – obserwacje terenowe”, Polish Journal of Agronomy, (35), s. 72–82. doi: 10.26114/pja.iung.374.2018.35.09.