Liszewski, M. i Błażewicz, J. (2018) „Wpływ wybranych nawozów mikroelementowych firmy ADOB na plon i wartość browarną ziarna jęczmienia jarego”, Polish Journal of Agronomy, (35), s. 83–88. doi: 10.26114/pja.iung.371.2018.35.10.