Błażewicz, J., Leszczyńska, D. i Liszewski, M. (2018) „Wpływ zróżnicowanych warunków uprawy na przydatność słodowniczą ziarna jęczmienia browarnego”, Polish Journal of Agronomy, (35), s. 89–96. doi: 10.26114/pja.iung.372.2018.35.11.