Hury, G., Sobolewska, M., Dojss, D., Pużyński, S. i Gibczyńska, M. (2018) „Wpływ dwuskładnikowych nawozów mineralnych na zasobność gleby po uprawie buraka cukrowego”, Polish Journal of Agronomy, 33(33), s. 33–37. doi: 10.26114/pja.iung.353.2018.33.04.