[1]
A. Harasim, „Intensywność ochrony roślin w różnych typach gospodarstw rolnych”, pja, t. 39, nr 39, s. 3–9, grudz. 2019.