[1]
A. . Fraś, D. R. Mańkowski, D. Gołębiewski, i K. Gołębiewska, „Wpływ genotypu, środowiska oraz interakcji G×E na skład chemiczny i aktywność alfa-amylazy ziarna pszenżyta ozimego”, pja, nr 35, s. 3–14, grudz. 2018.