Jamiołkowska, B., B. Skwaryło-Bednarz, i W. . Kursa. „Evaluation of the Effect of the Zielony Busz Fertilizer on Selected Phytopathogenic Fungi Growth in Vitro”. Polish Journal of Agronomy, t. 50, nr 50, wrzesień 2022, s. 19-24, doi:10.26114/pja.iung.489.2022.03.