Sas Paszt, L., U. Smolińska, J. Treder, M. . Szczech, B. . Kowalska, P. . Trzciński, S. Głuszek, A. Lisek, . E. Derkowska, i M. Frąc. „Influence of Microbially Enriched Mineral Fertilizers on the Composition of Rhizosphere Microorganisms of Thuja Occidentalis”. Polish Journal of Agronomy, t. 47, nr 47, grudzień 2021, s. 49-57, doi:10.26114/pja.iung.458.2021.47.