Jadczyszyn, J. ., i F. . Woch. „Problem rozłogu gruntów Gospodarstw Rolnych O większej Powierzchni”. Polish Journal of Agronomy, t. 31, nr 31, sierpień 2022, s. 27-38, doi:10.26114/pja.iung.338.2017.31.05.